ROMÂNIA
Primăria comunei Comloşu Mare


Comlosu Mare se mândreste cu o bogată viaţa culturală, încă de la începuturile existenţei sale. Numeroase personalităţi culturale îsi au originile în Comlosu Mare, această tradiţie perpetuându-se si în prezent.

Din punct de vedere instituţional, activitatea culturală se desfăsoară în cele trei cămine culturale existente în cele trei localităţi. În Comlosu Mare, Casa Naţională ,,Iulian Grozescu"

Comlosu Mare are o capacitate de 400 de locuri în sala de spectacol, o sală de conferinţe cu o capacitate de 60 de locuri, bucătărie si vestiare. Clădirea este monument istoric, găzduind în trecut staţia de postalion între Kikinda si Budapesta. Căminul cultural din Comlosu Mic are o capacitate de 200 de locuri. Ambele cămine sunt reabilitate în totalitate si oferă condiţii bune pentru desfăsurarea activităţilor culturale. Căminul cultural din Lunga cu o capacitate de 150 de locuri necesită reabilitare completă.

Biblioteca comunală deţine 8.000 de volume puse la dispoziţia cetăţenilor într-un cadru adecvat. De asemenea, printro iniţiativă comunitară, la Comlosu Mic s-a pus în funcţiune o minibibliotecă sătească, acţiunea de colectare de carte fiind permanentă.

Monumente istorice pe raza comunei sunt clădirile din centrul civic aparţinând conacului ,,San Marco" oferind o arhitectură deosebită localităţii. De asemenea, personalităţile culturale si nu numai ale comunei sunt omagiate prin plăci si case memoriale.
 


Primăria comunei Comloşu Mare
Adresa: str. Principala, nr. 665,jud.Timis
Telefon: 0256-364114
Fax: 0256-364114