ROMÂNIA
Primăria comunei Comloşu Mare


Viaţa spirituală a comunei este reprezentată prin cultele existente: ortodox, romano-catolic, greco-catolic, baptist si penticostal. Există 8 biserici dintre care 3 ortodoxe, 2 romanocatolice, o biserică greco-catolică si câte una baptistă si penticostală.

Cetăţenii comunei au hotărât să contribuie anual cu o sumă reprezentând contravaloarea a 25 de kg de grâu în vederea reabilitării exterioare a tuturor bisericilor din comună. Lucrările de reabilitare au început, aflându-se în acest proces bisericile ortodoxă si greco-catolică din Comlosu Mare.
 


Primăria comunei Comloşu Mare
Adresa: str. Principala, nr. 665,jud.Timis
Telefon: 0256-364114
Fax: 0256-364114