ROMÂNIA
Primăria comunei Comloşu Mare


Învăţământul prescolar

Începând cu anul 2002 se constată o crestere a numărului de copii înscrisi în învăţământul prescolar, la nivelul întregii comune. Există totusi, un procent de aproximativ 20 % care nu frecventează învăţământul prescolar. În schimb, numărul romilor care frecventează grădiniţa este în crestere. Predarea se realizează exclusiv în limba română. Se remarcă o crestere a numărului cadrelor didactice calificate, precum si îmbunătăţirea pregătirii profesionale a acestora prin participarea la formare si documentare profesională.
Baza materială în care se desfăsoară învăţământul prescolar este foarte bună în grădiniţele cu program normal Comlosu Mare si Lunga. Mai necesită reabilitare si dotare clădirea în care-si desfăsoară activitatea grădiniţa cu program normal din Comlosu Mic, aceasta ridicând probleme din pricina
vechimii clădirii, a lipsei apei curente si canalizării.


Învăţământul primar si gimnazial

În comparaţie cu anii scolari anteriori, numărul elevilor înscrisi în sistemul de învăţământ este în scădere. Învăţământul primar si gimnazial se desfăsoară în proporţie de 100% în limba română. Numărul cadrelor didactice calificate si titulare este în crestere, de asemenea, se îmbunătăţeste pregătirea profesională continuă a cadrelor.
Baza materială este foarte bună în localul 1 al scolii cu clasele I-VIII Comlosu Mare, clădirea fiind reabilitată în totalitate.
De asemenea, clădirea scolii primare din Lunga a fost ridicată din temelii graţie unei colaborări cu localitatea Troinex din Elveţia. Se prezintă însă într-o stare avansată de uzură localul 2 al scolii din Comlosu Mare si cele două localuri ale scolii din Comlosu Mic.
Situaţia se prezintă problematică în privinţa celor mai multe dintre clădirile în care-si desfăsoară activitatea unităţile scolare, data fiind revendicarea proprietăţii asupra imobilelor de câtre cultele romano-catolic si greco-catolic.


Învăţământul profesional

Din anul scolar 2004-2005 funcţionează în cadrul scolii din Comlosu Mare, o clasă de scoală de arte si meserii, profilul „mecanic agricol”, însă pe structura Grupului scolar «Mihai Eminescu» Jimbolia.
În nici una dintre unităţile de învăţământ nu s-au înregistrat cazuri de abandon scolar. Există însă copii care nu au fost înscrisi într-o formă de învăţământ, acestia provenind îndeosebi din comunitatea de romi.
În ceea ce priveste performanţele scolare, se remarcă un procent ridicat de promovabilitate la testele naţionale, chiar de 100% la Comlosu Mare. Pentru a-si continua pregătirea scolară, cca. 45% dintre absolvenţii învăţământului gimnazial au optat pentru scoala de arte si meserii – profilul mecanic agricol.
Opţiunea unui număr asa de mare de elevi pentru acest profil este justificată de faptul că acesti elevi îsi pot continua studiile în comună, dată fiind si situaţia materială precară a familiilor din care provin.


Ca activităţi extracurriculare, se remarcă: Activităţi sportive – cros, tetratlon, fotbal – locul I la fazele judeţene; Concursul cultural artistic „Tinere talente”, dansuri moderne, dansuri populare; Excursii tematice în judeţ si în ţară; Concursul internaţional de matematică distractivă Kangourou; Jocuri si
concursuri de Ziua Europei, 1 Iunie, serbări la sfârsitul semestrelor etc.
 


Primăria comunei Comloşu Mare
Adresa: str. Principala, nr. 665,jud.Timis
Telefon: 0256-364114
Fax: 0256-364114